Luentoja

Olemme vuosien saatossa tehneet monia eri luentoja, kursseja ja seminaareja yrittäjille eri projektien sekä oppilaitosten kautta tai suoraan yrityskohtaisina konsultointeina.

Kurssin pituus voi olla muutamasta tunnista 1-4 päivän kokonaisuuksiin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Opi tekemään kotisivu sekä blogi WordPress ohjelmalla (WP)

Luento opettaa yksittäistä yrittäjää tai opislekuryhmässä WordPress kotisivu ja blogi ohjelman perustat.
– Kotisivun tekemisen perusteet
– Blogin ylläpito
– Kuvien lisääminen ja nimeäminen
– Tekstin kirjoittaminen, mikä on tärkeää, miten hyvä teksti muodostuu

Kotisivuoptimointia, haettavuutta Google hakukoneessa

Luento opettaa miten Google lukee Internetsivuja ja mitkä asiat vaikuttavat sivuston löydettävyyteen.
Käytännön esimerkein yrittäjä oppii kirjoittamaan parempia tekstejä sekä saa ymmärrystä miten sivuston kannattaa suunnitella.
Tiedon myötä on helpompaa joko itse tehdä tai yhdessä Internetsivuja ylläpitävän yrityksen kanssa luoda paremmin löydettävät sivut.

Kotisivujen kävijäseuranta ja analyysi (Google Analytics)

Kotisivu ilman analyysiohjelmaa on kuin kauppa ilman henkilökuntaa joka tarkkailee ja seuraa asiakkaan kysymyksiä, liikehdintää ja ostokäyttäytymistä.
Analysoimalla kotisivuilta saatavaa tietoa voit kehittää sekä sivustoasi että myöskin koko yrityksen toimintaa.
Luento kertoo perusteet analysoinnille, miten tehdä automaattisia raportteja sekä miten asetta eri tavoitteita joiden toteutumisia voi seurata.

Miten markkinoida Googlen AdWords hakusanamainonnalla

Google on maailman suurin hakukone ja Suomessa melkein 100% käytetty apuväline tiedonhakuun. Näkymällä hakukoneessa yritys voi varmistaa sekä parantaa oman yrityksen mahdollisuuksia saada asiakkaita myöskin jatkossa.

Luento kertoo miten perustaa AdWords yritysmainos, miten ylläpitää ja seurata sitä sekä myöskin miten optimoida mainos toimimaan mahdollisimman hyvin.

Sosiaalinen media, Facebook, Instagram, y.m.

Sosiaalinen media on tärkeää markkinoinnissa

  • pitääkö olla näkyvillä ja mukana sosiaalisessa mediassa?
  • miten näkyä sosiaalisessa mediassa?
  • missä mediassa pitäisi olla mukana, riittääkö Facebook?

Luento kertoo miten mainonta tehdään, miten perustetaan oma yrityssivu Facebookiin, ja käytännön esimerkein näyttää mitä muut ovat tehneet. Usein syntyy myöskin paljon keskustelua kurssilla olevien osaanottajien kesken mikä samalla antaa realistisen ymmärryksen aiheen laajuudesta sekä moninaisuudesta.

Markkinointikurssi – Myyntikurssi

Myynnin ja markkinoinnin kursseja, käytännönläheisesti ja visuaalisesti.

Ottakaa yhteyttä niin luomme yhdessä teille sopivan kurssikokonaisuuden!