Föreläsningar

Föreläsningar, kurser och seminarier åt företag, projekt samt via läroanstalter som direkta företagsvisa konsulteringar.
Kursens längd kan vara från några timmar till 1-4 dagars helheter.

Lär dig att göra en hemsida med WordPress (WP)

Föreläsningen ger en enskild företagare eller studiegrupp kunskap om WordPress som används till att skapa hemsidor och bloggar.
– Basinformation i hemsidetillverkning
– Hur man uprätthåller en blogg
– Bild och text hantering
– Hur man skriver bra och sökbar text

Hemsideoptimering, sökbarhet med sökmotorn Google (SEO, Search Engine Optimization)

Föreläsningen ger kunskap i hur Google läser en internetsida och vilka saker som inverkar i sökbarheten.
Genom praktiska exempel lär man sig och skriva bättre texter och får en förståelse hur man bör planera en hemsida.
Genom mera kunskap är det enklare att själv göra eller tillsammans med någon samarbetspartner skapa bra sökbara sidor.

Hemside besökaruppföljning och analys (Google Analytics)

Hemsida utan analysverktyg är som en butik utan personal som följer upp vad kunden gör i butiken samt kundens köpbeteende.

Genom att analysera information som kan samlas från en hemsida kan man utveckla hemsidan, men även företagets verksamhet för övrigt.

Föreläsningen ger information om baskunskap i analys av en Internet sida, hur man gör automatiska rapporter samt hur man kan följa upp olika målsättningar.

Hur marknadsföra sig via annonsverktyg i sökmotorn Google (Google AdWords, SEM)

Google är världens största sökmotor och i Finland används nästan till 100% just denna sökmotor. Genom att din hemsida hittas i sökmotorn kan du säkerställa och förbättra ditt företags möjligheter att få kunder även i fortsättningen.

Föreläsningen ger information om hur man grundar en AdWords annonskampanj, hur man uprätthåller och uppföljer den samt även hur man optimerar en reklam att fungera så bra som möjligt utan att kostnaderna stiger.

Social media, Facebook, Instagram, m.m.

Social media är viktigt att ha med i företagets marknadsföring.

Frågor som företag ofta ställer:

  • MÅSTE man vara synlig och med i sociala median?
  • HUR skall man vara synlig i social media?
  • VAR skall man vara synlig, räcker det med Facebook?

Föreläsningen berättar hur man gör reklam, hur man skapar en företagssida i Facebook och via praktiska exempel hur andra har gjort.
Ofta skapas det även mycket diskussion mellan kursdeltagarna som ger en uppfattning om hur olika människor ser på saken.